logo

QTC tham gia hướng nghiệp tại Cao đẳng FPT

25-12-2023 22:38 61

Ngày 23/ 12/2023 vừa qua, QTC đã tham gia buổi sự kiện hướng nghiệp tại trường Cao đẳng FPT tại Biên hòa.Thông qua buổi hướng nghiệp giúp cho sinh viên có thể vừa học vừa thực hành. Tiếp cận với thiết bị THẬT, tiếp nối niềm đam mê với công nghệ.