logo

Cty Quốc thuần tiếp nhận sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An và trường Đại học HUTECH

08-03-2024 15:21 48

Sáng ngày 05/03/2024 CTY QTC tiếp nhận  05 sinh viên các trường bao gồm trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An và trường Đại học HUTECH đến thực tập.